Gå til hovedindhold
Ægte samarbejde. Bedre resultater.

Brugerresearch

Få alsidig viden om dine brugere og få et website eller intranet der passer med brugernes behov.

Dit bedste afsæt til succes på nettet er et indgående kendskab til dine brugere

Når web- og intranetløsninger ikke i tilstrækkelig grad udformes med afsæt i brugernes behov, betyder det at investeringen er tabt på gulvet. Brugerne kan ikke finde ud af at anvende løsningen, de får en dårlig oplevelse og søger andre veje. Ved at kende dine brugeres primære opgaver, deres adfærd, motivation, begrebsapparat, mentale modeller og kompetencer, har du mulighed for at ramme rigtigt. Du skaber en oplevelse hos brugerne af værdi og af at dit site er nemt at bruge og understøtter de ting, de vil på nettet.

De bedste resultater opnås ved at kombinere researchmetoder

I de fleste projekter får du den bedste viden om dine brugere ved at kombinere forskellige metoder. Hvilke metoder, der egner sig bedst varierer fra projekt til projekt. Hos Fagkommunikation arbejder vi med:

 • Stakeholder-analyse
 • Brugerinterviews
 • Contextual inquiry (interview og observation af brugere i deres almindelige brugssituation)
 • Fokusgrupper og workshops
 • Udarbejdelse af personas (modelbrugere)
 • Brugsscenarier og bruger-flows
 • Kortsortering (hvor brugerne grupperer indhold på et website)
 • Webstatistikanalyse
 • Brugertest, både test af prototype og af færdigt site

Vi anbefaler, at du jævnligt researcher

Kritisk fugle-figur

Du får bedst udbytte af din brugerrearch, hvis du researcher hyppigt og i små bidder (se artikel af Jakob Nielsen). Vi tror ikke, at det er nok at lægge et brugerperspektiv på et projekt alene mens det er i støbeskeen. Tværtimod er der brug for under hele implementeringen at blive ved med at afstemme løsningen med behovene hos de relevante stakeholders. Og selv når et website eller en intranetløsning er tager i brug, er der fortsat brug for input til, hvordan løsningen forbedres. Vil du selv stå for brugerresearch, kan vi bidrage til at gøre brugerresearch til en fast og tilbagevendende proces i din organisation. Vi kan også gennemføre research for dig.

Få indspark ude fra virkeligheden

Du får ofte den mest valide research, når den gennemføres tæt på brugernes hverdag, især hvis det er til intranet. Vi opererer gerne som et team på to konsulenter, der tager ud til brugerne, fx på deres arbejdsplads. Her kan vi fordomsfrit teste løsninger med brugerne og inddrage dem i vigtige spørgsmål for dit projekt.

Vi tænker i løsninger

Allerede når vi sidder hos brugerne, begynder vi at tænke i løsninger. Nogle gange kan vi med det samme bringe forskellige designideer i spil og få brugernes respons. Andre gange kræver det et mere grundigt arbejde at udarbejde forbedrede designforslag.

Leverancer

 • Video
 • Kortfattede rapporter med findings og anbefalinger
 • Skitser og wireframes
 • Prototyper
 • Personaer

Samarbejdspartner

Vi tilbyder brugerresearch i samarbejde med Korpus.

Pris

1.180 kr./time ekskl. moms