Gå til hovedindhold
Ægte samarbejde. Bedre resultater.

Strategisk workshop

Stil skarpt på, hvad du gerne vil opnå på nettet, og læg en prioriteret plan, så du når målet.

Bring dine strategiske mål i fokus

Få maksimalt udbytte af dine digitale investeringer gennem klarhed over målet med din digitale aktiviteter. Og få uvildige øjne på dit projekt, så du får afdækket risici og muligheder her og nu.

Workshoppens form

Vi afholder en workshop hos dig, hvor vi i fællesskab gennemgår de store linier i dit projekt. Både konsulent og projektdeltagere spiller en aktiv rolle i workshoppen. Workshoppens emner planlægges ud fra dine ønsker. Emnerne indledes normalt med et oplæg ved konsulenten, hvorefter alle deltagere drøfter emnet.

Konsulenten samler løbende op og dokumenterer workshoppen gennem en rapport. Deltagerantallet kan tilpasses jeres behov; typisk vil der være 2 - 5 deltagere ud over konsulenten.

Workshop

Mulige emner

 • Projektets formål
 • Målgruppeafklaring
 • Tekniske behov
 • Projektplanlægning og milepæle
 • Menneskelige ressourcer og kompetenceudvikling
 • Intern kommunikation
 • Afstemning af forventninger

Pris

En heldags workshop koster 14.400 kr. ekskl. moms.
 

Book et gratis møde  ⟶


Det får du

Leverancer

 • Workshop hos jer, tilrettelagt ud fra jeres behov
 • Skriftlig dokumentation med:
  • strategiske mål,
  • målbare indikatorer,
  • prioritering af målgrupper,
  • interessenter,
  • milestones og faser,
  • intern kommunikation,
  • afgrænsning og fravalg.
Maskot fuglefigur med cykel på trøjen

Fordele ved at vælge &web

 • Helhedsforståelse: du vil både kunne tale om strategiske, overordnede ønsker såvel som tekniske detaljer med os.
 • Forståelse for dine behov: vi har selv prøvet at være i rollen som webredaktør, stået for indkøb af CMS, og kender til både succesfulde og kuldsejlede projekter.
 • Erfaring: Vi har eksisteret siden 2006 og har masser af erfaring at trække på.


Book et gratis møde  ⟶


Vi har arbejdet for

Haveselskabet
Region Sjælland
Byggeskadefonden

Book et gratis møde