Gå til hovedindhold
Ægte samarbejde. Bedre resultater.

Optimering af digital værdikæde

Få overblik over din virksomheds digitale værdikæde og tag styring på at styrke den.

Vi tegner dine interne processer op og lægger en plan

Med rådgivningspakken får du et visuelt overblik over din virksomheds digitale værdikæde og dine arbejdsgange. Du får også en plan for, hvordan I opnår best practice arbejdsgange med brug af effektive digitale værktøjer.

Hænder giver depeche videre under løbestafet

Fordele

Du får et reelt billede af hvordan tingene står til i din virksomhed: Vi ser på din samlede værdikæde, og hvordan de forskellige grupper af medarbejdere arbejder sammen, og hvordan arbejdet i dag understøttes af digitale værktøjer.

Med det afsæt giver vi dig en operationel plan for, hvordan din virksomhed bliver mere LEAN, det betyder:

 • I leverer bedre kvalitet.
 • I kan få mere igennem på samme tid, fordi der er mindre spild.
 • Alle får bedre overblik over hvad I arbejder med og hvad status er på de enkelte opgaver.
 • I kan måske spare penge på driften af jeres systemer.
 • Medarbejderne oplever større tilfredshed ved at være en del af en velfungerende virksomhed.

Det får du

 • En visuel oversigt over jeres værdikæde
 • Et diagram over jeres interne abejdsgange
 • En langsigtet digital udviklingsplan
 • En prioriteret handlingsplan for det næste år
 • En plan for et pilotprojekt, som I umiddelbart kan sætte i gang

Erfaring med effektiv professionel digitalisering

Vi tror på at digitalisering skal være effektiv, og det kræver en indgående forståelse af både virksomheden og brugerne.

Vi har værdifuld erfaring med digitalisering af interne og eksterne arbejdsgange.

Vi har for Københavns Kommune bistået med at digitalisere arbejdsgange hos enheden Arbejdsmiljø København, som oprindeligt havde papir- og email-baserede arbejdsgange. Dette er i dag udskiftet med effektive og rent digitalt arbejdsprocesser med realtids ledelsesrapportering. Dermed kan man i dag få helt præcist billede af hvilke sager, der er i gang og om der er udvikling i efterspørgslen. Vi har arbejdet for Københavns Kommune siden 2012 og gør det stadig.

Vores fokus er på at skabe enkle, effektive løsninger, og involvere brugerne for at sikre at løsningerne rent faktisk fungerer i praksis.

Tæt og effektivt samarbejde

Vi tror på at den mest effektive måde at arbejde på er et tæt samarbejde, hvor vi hele tiden får feedback på, om tingene virker i praksis.

En typisk arbejdsproces for vores projekter:

 1. Projektafklaring
  Vi drøfter projektets mål med ledelsen: hvilke forretningsmål forfølger vi, hvilke interessenter er der i projektet, hvordan tilrettelægger vi arbejdet?

 2. Interviews
  For at være sikker på at komme hele vejen rundt,  interviewer vi relevante interessenter. Det kan være forskellige typer af ansatte (fx kundeservice, produktion, økonomi); det kan også være eksterne samarbejdspartnere og kunder.

 3. Overblik over hvad vi gør i dag
  Vi Illustreret hvordan tingene ser ud i dag, typisk med brug af diagrammer. Derved får vi et fælles visuelt grundlag at tale ud fra.

 4. Forslag til nye måde at gøre tingene på
  Vi tegner hvordan vi kan gøre tingene bedre. Både diagrammer som viser nye arbejdsgange og konkrete udformninger af nye løsninger, fx nye selvbetjeningsformularer, medarbejderapps mm.

 5. Pilotprojekt
  Vi afgrænser at mindre pilotprojekt og bygger det hurtigt for at finde ud af, om det virker i praksis. Derfra kan vi enten justere pilotprojektet, hvis vi finder ud af at det ikke virker som forventet - eller vi kan gå videre og implementere hele projektet.

Indhold

Fase 1: Research

 • Kortlægning af eksisterende arbejdsgange (1 dag)
 • Afklaring af hvilke processer, der kan digitaliseres samt eventuelle barrierer (0,5 dag)
 • Analyse af nuværende it-set-up (0,5 dag)
 • Kortlægning af digitale udviklingsmuligheder (0,5 dag)

Fase 2: Handlingsplan

 • Udarbejdelse af digital strategi og implementerbar handlingsplan (ca. 5 A4-sider, 2 dage)
 • Afklaring af optimeringspotentiale for nuværende set-up (0,5 dag)
 • Muligheder for at implementere moderne low-code cloud værktøjer, fx Power Platform (1 dag)
 • Kravspecifikation for pilotprojekt (ca. 10 A4-sider, 1,5 dag)
 • Business case for pilotprojekt (0,5 dag)
 • Plan for eventuelt nødvendig kompetenceudvikling i organisationen  (2 - 5 A4-sider, 0,5 dag)
 • Udviklingsplan for de næste 3 år (ca. 5 A4-sider, 0,5 dag)

Pris

50.000 kr. ekskl. moms

Tilskud til ejerledede virksomheder

Ejerledede virksomheder kan få dækket halvdelen af udgiften til forløbet, da forløbet indgår i smv PRO. Læs mere om smv PRO