Gå til hovedindhold
Ægte samarbejde. Bedre resultater.

Case: målrettet formidling til byggeriet

Bedre målrettet digital kommunikation for Byggeskadefonden, en halvoffentlig forsikrings- og eftersynsordning i byggeriet.

Byggeskadefonden: bedre kvalitet i alment boligbyggeri

Byggeskadefonden er en almennyttig ordning, som både arbejder for at forebygge og afhjælpe byggeskader i alment boligbyggeri.

Byggeskadefonden logo

Fordi fonden gennemfører systematiske eftersyn af nybyggeri og renoveringer, er de nogle af de første til at identificere problemer med nye byggematerialer og nye måder at bygge på. Den viden vil fonden gerne bringe videre til professionelle i byggebranchen, både fordi det er et godt for branchen, men også fordi det betyder at fonden skal bruge færre penge på at afhjælpe skader.

Fra jurasprog til kommunikation i øjenhøjde

&web har sammen Korpus Design fungeret som projektrådgiver på redesign af byggeskadefonden.dk

Et redesignprojekt har en iboende risiko for at man ender med et slutprodukt, som - til trods for et grafisk brush-up - ikke giver brugerne væsentlig bedre værdi.

Vi har sammen med fonden flyttet sitet fra et juridisk betonet afsenderfokus til at bringe brugerne i centrum:

  • nemmere adgang til at forstå fondens arbejde og finde relevante oplysninger for fondens brugere og samarbejdspartnere og
  • mere brugervenlig adgang til byggefaglig viden på sitet.

Det har vi gjort ved at arbejde med den grundlæggende struktur for sitet og fra starten gennemført systematiske brugertests, for at sikre en velfungerende og frem for alt brugervenligt struktur for sitet.

Prioritering af indhold

Et af problemerne med det eksisterende site var, at man ikke prioriterede indholdet, man havde ikke klart forholdt sig til, at nogle brugere og nogle gøremål på sitet er mere vigtige og mere efterspurgte end andre. Derfor bliver nogle af sitets sider uklare - som bruger er man i tvivl om, hvad der er man kan bruge sitet til.

Prioriteringerne er ofte ganske vanskelige, og er ikke alene et udtryk for at vi som designere træffer et valg, men mere at vi har indgået i en tæt dialog med Byggeskadefonden.

Brugernes begreber og logisk navigation

Umiddelbart simple forhold som navngivning af menupunkter har vist sig at være kilde til forvirring hos brugerne. Eksempelvis havde det eksisterende site både et menupunkt i hovedmenuen som hedder “Erfaformidling” og et andet som hedder “Dokumentation”. For fondens medarbejdere var det måske nemt nok at forstå forskellen, men ikke for brugerne.

Sammen med fonden har vi arbejdet indgående med at skabe en bedre, mere brugervenlig navigation og at gøre begreberne på sitet mere i tråd med brugernes begrebsverden. Det er især sket gennem grundige brugertests.

Kravspecifikation og valg af leverandør

Sammen med fonden har vi screenet markedet for kompetente tekniske leverandører til udviklingen af det nye site. Især tilgængelighed har vist sig at være et vanskeligt område.

Offentlige websites skal overholde en standard for tilgængelighed (WCAG 2.1 niveau AA), men mange leverandører har ikke styr på standarden. Vi har været med til at kontrollere, at leverandørerne rent faktisk behersker standarden, og været nødt til at afvise mange mulige leverandører.

Med afsæt i en grundlæggende struktur for sitet har vi udarbejdet et udbudsmateriale, som vi har brugt til at gå i dialog med mulige leverandører.

Materialet har bevidst været åbent for dialog, så leverandørerne kunne byde ind med deres gode ideer, og derfor har vi også justeret i kravene i dialog med den endelige leverandør.

Vi tror på at dette samarbejde har været godt for både den endelige løsning og for samarbejdet med leverandøren.