Gå til hovedindhold
Ægte samarbejde. Bedre resultater.

Case: review af website for offentlig virksomhed

Med afsæt i nye tilgængelighedskrav for offentlige websites valgte Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) at få udarbejdet et teknisk review af deres website.

Offentlige websites skal være tilgængelige

Alle offentlige websites skal kunne bruges af handicappede og mennesker med funktionsnedsættelser. Det betyder eksempelvis at teksten på sitet er læsbar, selvom

  • man har dårligt syn eller
  • er blind og anvender en skærmlæser til at gå på nettet.

Det gælder også www.hofor.dk, og HOFOR ønskede både at opfylde tilgængelighedskravene og samtidig gøre det på en måde, som forenkler sitets backend.

Umiddelbart et simpelt site, men...

Umiddelbart ligner www.hofor.dk et ganske simpelt site, hvor man fx kan finde oplysninger om priser og igangværende gravearbejder. Sitet er lige som mange andre sites bygget med systemet Wordpress.

Alligevel er sitet ganske omfattende, og har eksisteret i mange år. Over mange år er der bygget forskellige avancerede funktioner til sitet. Summen af de enkelte dele gør sitet komplekst.

Plan for nyt theme

HOFOR ønskede en plan for, hvordan sitet kunne opgraderes til et nyt og tilgængeligt design (et såkaldt Wordpress theme). 

Kun ganske få Wordpress themes overholder tilgængelighedskravene. Derfor er det en opgave, som kræver en stor grad af specialudviklinger. Men samtidig ville man gerne have en robust - og så vidt muligt standardiseret løsning.

Mange små dele af løsningen kræver detaljeret tilgængelighedsarbejde, eksempelvis har sitet mange avancerede formularer, og de skal udformes, så feltnavne og fejlbeskeder bliver læst korrekt op af en skærmlæser.

Fra uklarhed til plan

&web gennemgik alle sitets designtilpasninger og specialudviklinger, og lagde for hver enkelt del en plan for, hvordan delløsningen kunne føres videre og om muligt løses med standard komponenter.

Dette skabte et operationelt overblik over hvordan projektet kommer i mål, og hvilke ressourcer der er behov for. Både ressourcer til teknisk udvikling, såvel som afledte redaktionelle opgaver.