Gå til hovedindhold
Ægte samarbejde. Bedre resultater.

Accelerér dine digitale processer med apps uden kode

Nye værktøjer gør det muligt at skabe virksomhedsapps, uden man behøver en programmør til at skrive kode. Det kan fx være en selvbetjeningsapp til medarbejderne eller en app med ledelsesinformation. Ved at undgå at skrive kode kan du hurtigere komme i mål, og det bliver nemmere at vedligeholde dine apps.

Spindelsvæv med regndråber

Læs artiklen for at du og din organisation hurtigere kan lykkes med at skabe effektive digitale løsninger for både medarbejdere og kunder.

13.07.2021
Læsetid: 7 minutter
Af Bjørn Axelsen

Digital konsulent,
stifter af &web

Hvad er en virksomhedsapp?

En virksomhedsapp er et digitalt værktøj som understøtter forretningsprocesser for at opnå højere produktivitet og kvalitet.

Det kan fx være

  • en kunderettet selvbetjeningsløsning,
  • et medarbejderettet værktøj til sagsbehandling eller
  • et rapporteringsværktøj for ledelsen.

Hvad betyder kodefri?

Traditionelt bygger man en virksomhedsapp ved først at lave et koncept for appen, man kan fx tegner diagrammer over appens logik, dernæst designe, hvordan den skal se ud - og endelig tager en programmør over og skriver kode, som får appen til at virke. Det er da en håndkodet app, fordi koden er skrevet til lige netop denne app. Skal noget ændres, skal programmøren ind og rette koden.

Med en kodefri app designer man også, hvordan den skal se ud, og bygger diagrammer over dens logik - men i stedet for at en programmør skriver kode, nøjes man med at indstille, hvad appen skal gøre. Lidt ligesom eksempelvis et regneark, som heller ikke kræver en programmør, men blot viden om formler.

I praksis er der tit brug for at skrive lidt kode, før en app fungerer optimalt. Derfor taler man også om low code apps.

Programmeringskode
Traditionelt er det især tungt at kode integrationer mellem forskellige systemer.

Hvad er gevinsten ved at undgå kode?

Kodefri apps har nogle stærke fordele: du kommer hurtigere i mål, og din vedligeholdelse og videreudvikling bliver nemmere.

Nemmere og hurtigere at opbygge

Med et kodefrit app-værktøj kan du let gå i gang med at opbygge, hvordan din app skal se ud. Du behøver altså ikke en programmør for at starte op. I stedet kan du hoppe direkte ind i at designe appen. Og når du senere får brug for avancerede funktioner, kan du få en specialist til at hjælpe dig. Altså bliver der kortere fra tanke til handling. Har du en designer, som er vant til kodefri værktøjer, kan du få designeren til at bygge designelementerne direkte i værktøjet.

Power App redigering: man ser både appens udseende og formateringsmuligheder for appens elementer.
Opbygning af en kodefri app med Microsoft PowerApps.

Nemmere og billigere at vedligeholde

Virksomhedsapps har ofte behov for justeringer hen ad vejen. Tit ganske små justeringer, fx at tilføje eller flytte nogle felter. Eller at afhjælpe brugervenligehedsproblemer eller fjerne fejl.

Er der tale om en håndkodet app, er det i princippet ret nemt at gøre, hvis man altså lige ved hvordan.

I praksis er det tit mere vanskeligt. Måske blev appen kodet i udlandet, fordi det var det billigste, og i mellemtiden er den udenlandske samarbejdspartner skiftet ud med en anden. Derfor er der et ekstra arbejde med at opnå overblik over, hvordan appen er kodet.

Programmører har meget forskellige måder at skrive kode på, og der er stor forskel på kvaliteten af deres kode. Selvom appen virker som den skal, kan koden være dårligt struktureret og derfor vanskelig at vedligeholde, fordi ændringer nemt skaber fejl, da man ikke helt kan gennemskue kodens opbygning.

Nemmere og mere robust systemintegration

Til kodefri apps følger der en række standardiserede måder at knytte forskellige systemer sammen.

Fordi det er standardiseret, er det meget nemmere at knytte sammen, og der er mindre risiko for fejl.

Nemmere og mere gennemskuelig håndtering af sikkerhed

Kodefri apps bruger veldefinerede måder at styre sikkerheden. Især i forhold til hvilke systemer og data en app må have lov at interagere med. Derfor er det nemmere at tage stilling til, om din app er sikker eller ej. Som ejer af appen får du derfor nemmere ved at få din IT sikkerhedschef til at godkende den.

Automatisk skalering følger med

Kodefri apps kører normalt på en teknisk infrastruktur, som kan skalere automatisk, uden du skal gøre noget. Det kan betyde en stor lettelse, især hvis brugen af din app har kritiske peak-perioder, hvor rigtig mange mennesker skal bruge den samtidig.

Mindre behov for test

Fordi din app er bygget på et standard-værktøj, frem for skræddersyet kode, betyder det at du har et mindre behov for test og kvalitetssikring af appen.

Hvilke fordele er der ved håndkodede apps?

I de fleste tilfælde vil kodefri apps vinde over håndkodede apps, når det gælder virksomhedsapps - men ikke altid:

Bedre performance

Skal din app kunne gøre rigtig avancerede ting, fx behandle meget tunge data direkte på en mobil, måske endda uden at være på nettet - da vil en håndkodet app ofte være den eneste mulighed, fordi en kodefri app bliver for langsom.

Bedre udnyttelse af kamera, GPS m.m.

Skal din app spille tæt sammen med fx GPS eller kamera i en smartphone, kan det godt lade sig gøre med en kodefri app. Men ofte kan du få det til at fungere mere effektivt og gnidningsfrit med en håndkodet app.

Ikke-standardiseret systemintegration er nemmere

Undertiden skal man binde systemer sammen på en måde, som ikke er standardiseret. Da er man tvunget til at skrive skræddersyet kode for at skabe integrationen. Hvis din app i forvejen er håndkodet, er det nemt at lave små specielle tilpasninger, som muliggør, at din app kan snakke sammen med et andet særligt system.

Med en kodefri app vil du både skulle lave din app, og i tillæg hertil vil du skulle programmere et plugin, som kan skabe den særlige systemintegration. Altså ender du med et relativt kompliceret setup.

Det kommer dog an på, hvordan dine forskellige systemer ser ud - de fleste steder er det muligt at holde sig til standardiserede integrationer. Og måske kan det netop være en god idé at kræve af de forskellige systemer, at de skal kunne snakke sammen på en standardiseret måde.

Mindre licensudgifter

En kodefri app vil være bygget på en platform, som du betaler for at bruge. Størrelsen af den udgift varierer kraftigt, afhængig af hvilken platform du bruger, og hvordan dine behov er.

En håndkodet app vil typisk være fri for eller kun have minimale licensudgifter. Men du vil dog have udgifter til infrastruktur og en serviceaftale.

I de fleste tilfælde vil den kodefri app samlet set være billigere, til trods for licensudgiften, fordi licensomkostningerne ofte kun udgør en lille udgift i forhold til udviklingsomkostningerne.

Større kontrol for udvikleren

Selvom værktøjerne til kodefri apps er åbne for at man kan integrere sin app med andre systemer - og dermed også at man kan binde dem sammen med helt andre teknologier - er værktøjerne bygget op om en standardiseret måde at gøre tingene på.

Hvis en udvikler skal arbejde kreativt med din app, er det ikke nødvendigvis det bedste udgangspunkt. Det er måske nok det mest effektive i langt de fleste tilfælde. Men skal du virkelig være kreativ og arbejde på tværs af teknologier og arbejde ned i detaljen med din apps virkemåde - da får du flere valgmuligheder med en skræddersyet app.

Et eksempel på en kodefri app

Som et tænkt eksempel forestiller vi os en formular, hvor børnefamilier kan tilkendegive interesse for hvilken folkeskole, børnene gerne vil gå på. For overskuelighedens skyld, gør vi det lidt mere simpelt, end det vil være i virkeligheden.

Frem for at vi blot opretter skolerne som valgmuligheder i formularen, gør vi formularen dynamisk, så den af sig selv bliver opdateret med oplysninger om kommunens skoler. Her stiller Københavns Kommune eksempelvis data om kommunens skoler til rådighed, så dem bruger vi.

Der er mange måder, man kan stikke snablen ned i data i et system. Her forbinder vi til en webadresse, hvor vi frit kan trække oplysningerne:

Felt til indtastning af adresse for integration til andet system
Webadresse for webservice med alle skoler angives.

Efter vi har forbundet til vores data, kan vi tjekke, at vi får data ind på den rigtige måde. Vi kan eventuelt finjustere, hvordan data indlæses:

Skærmbillede fra regnearkslignende applikation

Vi bygger nu vores tilmeldingsformular op. Det første felt slår op i de data, vi lige har indlæst. — Ikke bare sådan som data er lige nu, men sådan at ændringer i data af sig selv slår igennem i feltet. Hvis data ændrer sig, lad os sige Københavns Kommune bygger en ny skole, så kommer den med som valgmulighed, uden vi behøver gøre noget.

Simpel formular, hvor første felt er valg af skole
Her er vi i gang med at opbygge formularen i værktøjet Microsoft Power Apps.

Når vi bygger formularen kan vi nemt skifte til at se, hvordan den vil se ud for slutbrugeren:

Opslag på skoler i formular

Når man udfylder formularen, kan vi frit vælge, hvad der skal ske med oplysningerne. Måske ville vi skubbe dem over i et andet system og evt. samtidig sende en bekræftende email til afsenderen. Her vælger vi at gemme oplysningerne i et Office 365 regneark:

Regneark med oplysninger fra formular

Det kan være svært at danne sig overblik, når man kigger ned i de rå data. Så i vores tilfælde kunne det være at embedsmænd og politikere gerne ville have et hurtigt overblik over, hvordan tilmeldingerne fordeler sig på de forskellige skoler. Derfor laver vi en særskilt app, hvor man løbende kan følge udviklingen i tilmeldingerne. Her kan man fx se diagrammer som dette:

Søjlediagrammer med tilmeldinger til skoler

Resultat: vi er meget hurtigere i mål med en brugbar app

Alt det her kunne sættes op i en fungerende første version på 1 - 2 timer. Ville vi have kodet vores app fra bunden, ville vi have været nødt til at starte en mere tung proces op, vi havde måske skullet have oprettet en ny database og snakke med en sikkerhedskonsulent - og vi skulle have en programmør på banen. Altså sparer vi tid og kommer hurtigere frem til en brugbar løsning.